Yrittäjän testamentti

450,00 

Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Sen avulla voit luovuttaa kuolemasi jälkeen tietyn omaisuuden erikseen määrätylle henkilölle tai turvata jäljelle jääneen puolison taloudellista asemaa (keskinäinen testamentti). Erityisen tärkeä testamentin laadinta on avoliitossa eläville, sillä ilman testamenttia toinen ei peri toiselta mitään omaisuutta. Hintaan lisätään arvonlisävero.

Yrittäjän testamentti

Testamentilla voi turvata myös avopuolison asumisoikeuden yhteiseen kotiin. Yrityksen omistava puoliso voi testamentin avulla siirtää yhtiönsä tietylle perilliselle, mikäli yhtiöllä tai muilla osakkailla ei ole lunastusoikeutta osakkeisiin. Otamme testamentin laadinnassa aina huomioon sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen.

Työ sisältää perusasiakirjan laadinnan, kaksi tapaamista / neuvottelua, vaihtoehtojen läpikäynnin sekä ohjeistukset mm. testamentin voimaan saattamiseksi.

Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mikäli testamentin allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse testamenttiin vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.

Hintaan lisätään alv.

Ostoskori