Osakassopimus

1900,00 

Tarjoamme osakassopimuksen kiinteään hintaan yhtiön ja osakkaiden tarpeen mukaisesti räätälöitynä. Osakassopimuksen avulla osakkailla on mahdollisuus suunnitella ja ohjata yhtiön tulevia kehityskulkuja ja sopia etukäteen toimintamekanismi erilaisiin muutostilanteisiin.

Osakassopimus

Osakassopimuksen keskeisenä tehtävänä on toimia yhtiön riskienhallintavälineenä yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. Konkreettisesti ja tyypillisesti tärkeitä osakassopimuksessa sovittavia asioita ovat mm.

 • Tilanteet, joissa osakas haluaa luopua osakkeista (tärkeää mm. käytettävän kauppahinnan etukäteinen tarkka laskentapa)
 • Päätöksenteko erityistilanteissa (esim. 50/50 omistus)
 • Osakkaalle sattuvaan tapaturmaan tai ennenaikaiseen kuolemaan varautuminen (tapaturma- ja henkivakuutuksen hyväksikäyttö osakkeiden lunastuksessa)
 • Osakkeiden lunastusmenettely tilanteissa, joissa osakkaiden erimielisyydet häiritsevät yhtiön toimintaa
 • Osakkeenomistajien velvollisuudet yhtiölle ja muille osakkaille (työskentely yhtiössä ja mahdolliset sanktiot näiden velvollisuuksien rikkomisesta)
 • Osakkeiden siirtäminen tai siirtojen kieltäminen, osakkeiden lunastaminen, muiden osakkaiden myötämyyntioikeus siirtotilanteissa

Työ sisältää

 • Osakassopimuksen laadinta avaimet käteen- periaatteella
 • Sopimuksen räätälöinti yhtiön ja osakkaiden tilanteen ja tarpeen mukaan
 • Valuaatiomalli verohallinnon ohjetta soveltaen. Mikäli halutaan käyttää muuta arvonmääritysmekanismia, valuaatiosta sovitaan ja laskutetaan erikseen.
 • 1-2 läpikäyntipalaveria asiakkaan tarpeen mukaan
 • Tarvittaessa olemme käytettävissänne sopimukseen liittyvissä asioissa vuoden ajan toimeksiannon sopimisesta ilman lisäkustannusta. Tänä aikana sopimus pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan allekirjoituksin.

Muuta

 • Tapaamiset toteutetaan ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen
 • Tuote käsittää PMA-asetuksen mukaisen pien- ja mikroyrityksen osakassopimuksen laadinnan. Keskisuurten ja suurten yritysten, start-up yhtiöiden tai yhtiöiden, joissa on mukana pääomasijoittajia, osakassopimuksen laadinnasta ja kustannuksesta sovitaan yhtiökohtaisesti. Pyydä tarjous.
 • Hintaan lisätään arvonlisävero

Ostoskori