Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Osakassopimus - Kiinteään hintaan - TALVEA verkkokauppa

Heräsikö kysyttävää?

1900,00 

(Alv 0 %)

Osakassopimus

Osakassopimus on riskienhallintaväline, jonka keskeisenä tehtävänä on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa tilanteissa.

Tarjoamme osakassopimuksen  kiinteään hintaan ja 100 %:n tyytyväisyystakuulla. Työmme sisältää osakassopimuksen laadinnan yhtiön ja osakkaiden tarpeen mukaisesti räätälöitynä palveluna sekä palvelutakuun osakassopimuksen loppuun saattamiseksi. Osakassopimuksen sanamuotoja täsmennetään tarvittaessa niin pitkään, että sopimus palvelee kaikilta osin yhtiön ja osakkaiden tarpeita ja osakkaat saavat varmuuden saattaa sopimus voimaan allekirjoituksin.

Osakassopimus

 

Osakassopimus on riskien hallintaväline, jonka avulla osakkailla on mahdollisuus suunnitella ja ohjata yhtiön tulevia kehityskulkuja ja sopia etukäteen toimintamekanismi erilaisiin muutostilanteisiin.

 

Mistä osakassopimuksessa sovitaan? Tärkeitä osakassopimuksessa sovittavia asioita ovat mm.

 • Tilanteet, joissa osakas haluaa luopua osakkeista (tärkeää mm. käytettävän kauppahinnan etukäteinen tarkka laskentapa).
 • Päätöksenteko erityistilanteissa (esim. 50/50 omistus).
 • Osakkaalle sattuvaan tapaturmaan tai ennenaikaiseen kuolemaan varautuminen (tapaturma- ja henkivakuutuksen hyväksikäyttö osakkeiden lunastuksessa).
 • Osakkeiden lunastusmenettely tilanteissa, joissa osakkaiden erimielisyydet häiritsevät yhtiön toimintaa.
 • Osakkeenomistajien velvollisuudet yhtiölle ja muille osakkaille (työskentely yhtiössä ja mahdolliset sanktiot näiden velvollisuuksien rikkomisesta).
 • Osakkeiden siirtäminen tai siirtojen kieltäminen, osakkeiden lunastaminen, muiden osakkaiden myötämyyntioikeus siirtotilanteissa.

Meillä on vankka kokemus ja osaaminen osakassopimusten tekemisestä. Pystymme räätälöimään osakassopimuksen yhtiön ja osakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Huomioimme osakassopimuksessa aina lähtökohtaisesti myös mahdolliset eteen tulevat verokysymykset.

 

Voit ostaa tuotteen myös ottamalla meihin yhteyttä 040 1911 545 / myynti@talvea.fi tai jättämällä yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.

TALVEA Avainlippu palvelu

Osakassopimus – työ sisältää:

 

 • Osakassopimuksen räätälöinti yhtiön ja osakkaiden tilanteen ja tarpeen mukaan.
 • Valuaatiomalli verohallinnon ohjetta soveltaen. Mikäli halutaan käyttää muuta arvonmääritysmekanismia, valuaatiomallin määrittelystä sovitaan ja laskutetaan erikseen.
 • 1-2 palaveria asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa keskustelua jatketaan ilman lisäkustannusta siten, että asiakas saa varmuuden etenemisestä.
 • Palvelutakuu osakassopimuksen voimaan saattamiseksi on voimassa vuoden ajan toimeksiannon sopimisesta.

Miten osakassopimuksen ostaminen TALVEAn verkkokaupasta tapahtuu?

 

 1. Lisää tuote ostoskoriin ja viimeistele ostoksesi kassalla.
 2. Saat sähköpostiisi tiedon tilauksen onnistuneesta vastaanottamisesta.
 3. Tilauksia käsitellään arkipäivisin. Käsittelyn jälkeen saat sähköpostiisi allekirjoitettavaksi toimeksiantokirjeen, mikäli estettä asiakkuuden hyväksynnälle ei ilmene.
 4. Toimeksiantokirjeen allekirjoittamisen jälkeen asiantuntijamme on sinuun yhteydessä ja sopii käytännön etenemisestä kanssasi.
 5. Jos valitsit maksutavaksi lasku, työ laskutetaan toimeksiannon valmistumisen jälkeen tai kerran kuukaudessa työn etenemisen mukaan.

Muuta huomioitavaa, kun hankit osakassopimuksen

 

 • Tapaamiset toteutetaan ensisijaisesti verkkotapaamisina. Mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen.
 • Tuote käsittää PMA-asetuksen mukaisen pien- ja mikroyrityksen osakassopimuksen laadinnan.
 • Keskisuurten ja suurten yritysten, start-up yhtiöiden tai yhtiöiden, joissa on mukana pääomasijoittajia, osakassopimuksen laadinnasta ja kustannuksesta sovitaan yhtiökohtaisesti. Pyydä tarjous.
 • Ostaessasi osakassopimuksen verkkokaupastamme, saat palvelulle 100 % tyytyväisyystakuun.
 • Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun tuottamisesta vastaa KTM Sari Leipälä

Sari Leipälä
KTM, Osakas
040 191 1545
sari.leipala@talvea.fi

Sari vastaa TALVEAn laki- ja veroneuvontapalveluista. Sari on toiminut vuodesta 2018 erilaisissa neuvontatehtävissä ja omaa monipuolisen näkemyksen yrityksen ja yrittäjän juridisista ja verotuksellisista kysymyksistä.

Milloin osakassopimus tulee laatia?

Osakassopimus kannattaa laatia aina, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja. Tällöin osakassopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, miten erimielisyydet osakkaiden välillä ratkaistaan.

Osakassopimus voidaan laatia milloin tahansa, mutta se kannattaa laatia jo yrityksen perustamisvaiheessa, kun osakkaat ovat selvillä.

 

Mitä osakassopimuksen tulee sisältää?

Osakassopimuksen sisällölle ei ole asetettu laissa vaatimuksia, joten se on vapaamuotoinen asiakirja, jolla voidaan sopia lukuisista eri asioista. Osakassopimus kannattaa laatia aina kirjallisesti.

Osakassopimukseen pätee siten laaja sopimusvapaus, jota kuitenkin rajoittaa yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet, kuten kohtuullisuus. Tiettyjä vakiintuneita osakassopimuksissa sovittavia asioita ovat yhtiön toimintaan keskeisesti liittyvät asiat, kuten esimerkiksi osakkeiden lunastusmenettely, osakkeiden oikeudet ja velvollisuudet, kilpailukiellon ehdot, salassapito sekä riitojen ratkaisu.

Osakassopimuksen tarkoituksena on helpottaa yhtiön toimintaa ja johtamista yhteisellä sopimuksella, jonka vuoksi epäselvyyksien välttämiseksi osakassopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa.

 

Voiko osakassopimusta muuttaa?

Osakassopimus sitoo vain sopimuksen osapuolia, ja osakassopimuksen muuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi osakkaiden vaihtuessa tai liiketoiminnan laajentuessa. Osakassopimussopimus ei sido yhtiön uutta osakkeenomistajaa automaattisesti pelkän osakkeiden omistuksen perusteella, joten tällaisessa tilanteessa osakassopimusta on mahdollista muuttaa vain kaikkien osapuolten yksimielisyydellä. Osakassopimuksen pätee sopimusvapaus, joten sopimuksessa voidaan määrätä sen muuttamisesta myös toisin, esimerkiksi määräenemmistöllä.

 

Miten osakassopimus eroaa yhtiöjärjestyksestä?

Osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, ja se on siten pakollinen asiakirja. Yhtiöjärjestys ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia yhtiön toimintaan liittyviä seikkoja, jonka vuoksi osakassopimus tarjoaa joustavamman tavan sopia yksityiskohtaisemmista asioista osakkaiden välillä. Siten osakassopimuksen tarkoituksena on täydentää yhtiöjärjestystä, ja tarjota väline yhtiön toiminnan sujuvuuden ja osakkaiden oikeusturvan varmistamiseksi.

Yhtiöjärjestys on lain mukaisesti pakollinen asiakirja, ja laissa määrätään myös sen vähimmäissisällöstä. Yhtiöjärjestys koskee kaikkia osakkeenomistajia ja on julkinen asiakirja. Osakassopimus on vapaaehtoinen asiakirja, joka on pääsääntöisesti salassa pidettävä, ja koskee vain sopimuksen osapuolia.

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus voivat olla osin päällekkäisiä asiakirjoja, jonka vuoksi ne on kannattavaa laatia niin, että ne tukevat toisiaan. Osakassopimuksen rikkomisesta seuraa sopimusperusteisia sanktioita, ja yhtiöjärjestyksen rikkomisesta seuraavat sanktiot määrittää osakeyhtiölaki. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ristiriitatilanteessa etusijan saa yhtiöjärjestys, tosin osakassopimuksessa voidaan sopia tästä poikkeavasti niin, että ristiriitatilanteissa sovelletaan osakassopimuksen määräyksiä.

 

Miten yhtiön osakkeet arvostetaan osakassopimuksessa, esim. lunastustilanteita varten?

Osakkeiden lunastushinnaksi voidaan päättää osakassopimuksissa periaatteessa mitä tahansa, mutta verottaja ei ole sidottu osakassopimuksen mukaiseen arvostukseen. Verohallinto arvostaa yhtiön osakkeet pääsääntöisesti Verohallinnon arvostamisohjeen mukaisesti, eli substanssi- ja tuottoaarvomenetelmään perustuen. Substanssiarvolla tarkoitetaan osakkeen nettoarvoa, joka saadaan vähentämällä yhtiön varoista sen velat. Tuottoarvo taas perustuu kolmen edellisen tilikauden tuloksen keskiarvoon, joka on pääomitettu 15 %:n korkokannalla. Käyväksi arvoksi katsotaan substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo, kuitenkin vähintään substanssiarvo.

Edellä mainitusta arvostustavasta poikkeamisen linja on verotus- ja oikeuskäytännössä hyvin tiukka. Verohallinnon arvostamistavasta voidaan kuitenkin mahdollisesti poiketa, jos saatavilla on luotettavampaa selvitystä yhtiön käyvästä arvosta. Osakassopimuksessa voidaan sopia, että lunastushinnan määrittää ulkopuolinen taho, esimerkiksi sopimuksen osapuolien yhteisesti valitsema verojuristi tai tilintarkastaja. Lisäksi osakassopimuksessa voidaan sopia, että lunastushinnan maksamiseen käytetään esim. yhtiön tapahtumaa varten ottamaa vakuutusta.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota meihin yhteyttä:

TALVEAn tyytyväisyystakuu koskee kaikkia verkkokaupasta ostettuja konsultointipalveluja.

Tyytyväisyystakuu tarkoittaa, että mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, ei laskutettavaa työtäkään synny. Tyytymättömyyttä aiheuttavat asiat pyritään aina ensin ratkaisemaan avoimesti keskustellen. Jos kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei löydy, jätämme toimitetun, mutta laskuttamattoman työn takuun puitteissa laskuttamatta.

Tilintarkastuspalvelut on rajattu takuun ulkopuolelle lainsäädännön ja hyvän tilintarkastustavan vaatimuksista johtuen.

1900,00 

(Alv 0 %)

Sari Leipälä

Kaipaatko lisätietoa? Soita minulle, niin keskustellaan aiheesta tarkemmin. 

Sari Leipälä
KTM, Osakas
040 191 1545
sari.leipala@talvea.fi

Sari vastaa TALVEAn laki- ja veroneuvontapalveluista. Sari on toiminut vuodesta 2018 erilaisissa neuvontatehtävissä ja omaa monipuolisen näkemyksen yrityksen ja yrittäjän juridisista ja verotuksellisista kysymyksistä.

Osta verkosta tai ota yhteyttä!

TALVEAn verkkokaupasta ostat asiantuntijapalveluita helposti ja vaivattomasti. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tutustu TALVEAn tietosuojaselosteeseen. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

TALVEA verkkokauppa

Olemme vahvasta osaamisesta tunnettu asiantuntija- ja tilintarkastusyhteisö. Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa 25 vuoden kokemuksella.

TALVEAn verkkokauppa tarjoaa helpon ja vaivattoman tavan vertailla ja ostaa asiantuntijapalveluita verkosta. Mikäli et löydä sopivaa palvelua, käy katsomassa palvelumme yrityksille ja julkishallinnolle tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä:

Miten ostaminen TALVEAn verkkokaupasta toimii?

1. Tilaa tuote

Vie tuote ostoskoriin. Siirry kassalle viimeistelemään ostoksesi. Saat vahvistuksen sähköpostiisi välittömästi onnistuneen tilauksen jälkeen.

2. Hyväksy toimeksiantokirje

Käsittelemme tilauksesi viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Lähetämme virallisen toimeksiantokirjeen sinulle allekirjoitettavaksi, mikäli estettä asiakkuuden hyväksynnälle ei ole.

3. Työn aloitus

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä heti toimeksiantokirjeen hyväksymisen jälkeen ja sopii käytännön etenemisestä kanssasi.

4. Maksaminen

Työ laskutetaan toimeksiannon luonne huomioiden joko työn valmistumisen jälkeen, työn etenemisen mukaan tai ennakkolaskulla ennen työn aloittamista. Voit myös valita sopivimman maksutavan maksunvälittäjämme valikoimasta.

Verkkokaupan yleiset sopimus- ja toimitusehdot

TALVEAn yhteistyökumppaneita

Miten ostaminen TALVEAn verkkokaupasta toimii?

1

Tilaa tuote

Vie tuote ostoskoriin ja siirry kassalle viimeistelemään ostoksesi. Saat vahvistuksen sähköpostiisi välittömästi onnistuneen tilauksen jälkeen.

2

Hyväksy toimeksiantokirje

Käsittelemme tilauksesi viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Lähetämme virallisen toimeksiantokirjeen sinulle allekirjoitettavaksi, mikäli estettä asiakkuuden hyväksynnälle ei ole.

3

Työn aloitus

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä heti toimeksiantokirjeen hyväksymisen jälkeen ja sopii käytännön etenemisestä kanssasi.

4

Maksaminen

Työ laskutetaan toimeksiannon luonne huomioiden joko työn valmistumisen jälkeen, työn etenemisen mukaan tai ennakkolaskulla ennen työn aloittamista. Voit myös valita sopivimman maksutavan maksunvälittäjämme valikoimasta.