Yrittäjän avioehtosopimus

450,00 

Yrittäjän avioehto on merkityksellinen paitsi yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden kannalta, myös tärkeä asiakirja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ero- ja muutostilanteissa. Avioehto olisi hyvä olla olemassa aina, kun toinen puoliso tai molemmat omistavat yritysomaisuutta. Otamme avioehtosopimuksen laadinnassa aina huomioon sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen.

Yrittäjän avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuutta ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan vaan avioehtosopimuksen mukaisesti. Lähtökohtaisesti avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu joko kuoleman tai avioeron vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella voidaan sopia, että kummallakaan tai toisella ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan. Avioehtosopimus voidaan laatia koskemaan myös esimerkiksi vain avioerotilanteita.

Työ sisältää

  • Avioehtosopimuksen laatiminen ja räätälöinti asiakkaan tilanteeseen
  • 1-2 kaksi tapaamista tarpeen mukaan
  • Vaihtoehtojen läpikäynti sekä ohjeistukset mm. avioehdon voimaan saattamiseksi.

Muuta huomioitavaa

  • Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi.
  • Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 0,5 päivää, mikä riittää hyvin tavanomaisen sopimuksen laadintaan, tarkennuksiin ja läpikäynteihin. Mikäli työn edetessä tulee esiin, että sopimuksessa olisi asiakkaan edun mukaista ottaa asioita laajemmin huomioon tai työ vaatii sellaista lisäselvitystä, mitä ei kohtuudella voida sisällyttää alkuperäiseen työmääräarvioon, sovitaan tällaisesta lisätyöstä erikseen.
  • Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.
  • Mikäli asiakirjan allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero

Ostoskori