Ihmiset

Vahvuutenamme on saman katon alta löytyvä monipuolinen ja vahva osaaminen.
Tutustu asiantuntijoihimme ja heidän tarkempiin yhteystietoihinsa.

Anne Friman

Anne Friman

Titteli - Tilintarkastuksen asiantuntija, KTM

Esittely -

Annella on monipuolinen yli 10 vuoden työkokemus kuntatalouden ja julkishallinnon työtehtävistä. Anne työskentelee kuntasektorin, osakeyhtiöiden sekä seurakuntien tilintarkastustoimeksiannoissa. Vapaa-ajalla Anne suuntaa mielellään lenkkipolulle, mutta vaihtoehtoisesti saatat tavoittaa myös joogastudiolta tai aurinkoisella säällä golfkentältä.

Puhelin - 040 689 0121

Sahkoposti - anne.friman@talvea.fi

Anne Piirainen

Anne Piirainen

Titteli - Taloushallinnon asiantuntija, KTM

Esittely -

Annella on 15 vuoden kokemus taloushallinnon johto- ja kehittämistehtävistä yhtiöiden sekä julkisen sektorin palveluksessa. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten tilintarkastuksesta sekä julkishallinnon tarkastuksista. Anne harrastaa polkujuoksua. Hänen toimipiste on Kainuussa.

Puhelin - 040 709 0929

Sahkoposti - anne.piirainen@talvea.fi

Hanna Komminaho

Hanna Komminaho

Titteli - Tilintarkastuksen asiantuntija, KTM

Esittely -

Hannalla on usean vuoden kokemus tilintarkastuksesta. Hanna työskentelee pääasiassa osakeyhtiöiden tilintarkastustoimeksiannoissa ja toimipiste sijaitsee Oulussa.
Vapaa-aika kuluu liikunnan parissa sekä valmentaessa joukkuevoimistelijoita.

Puhelin - 040 681 7988

Sahkoposti - hanna.komminaho@talvea.fi

Hanna Ruotanen

Hanna Ruotanen

Titteli - Tilintarkastuksen asiantuntija, KTM

Esittely -

Hannalla on usean vuoden kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä sekä yksityiseltä että julkishallinnon puolelta. Hanna työskentelee jonkin verran osakeyhtiöiden mutta pääosin julkishallinnon tilintarkastustoimeksiannoissa; kuntien, kaupunkien, seurakuntien sekä erilaisten hankkeiden parissa. Hanna on tällä hetkellä TALVEAn pohjoisin työntekijä ja vapaa-aika kuluukin perheen kanssa nauttien Lapin kaikista vuodenajoista.

Puhelin - 040 689 2264

Sahkoposti - hanna.ruotanen@talvea.fi

Iina Pälli

Iina Pälli

Titteli - Tilintarkastuksen asiantuntija, KTM

Esittely -

Iinalla on usean vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja Iina työskentelee pääasiassa osakeyhtiöiden tilintarkastustoimeksiannoissa. Vapaa-ajalla Iinan löytää ryhmäliikunnan parista. Iina toimipiste on Oulussa.

Puhelin - 040 685 2369

Sahkoposti - iina.palli@talvea.fi

Johanna Ulvila

Johanna Ulvila

Titteli - IT-avusteinen tarkastaja, KTM, FT

Esittely -

Johanna työskentelee Oulun toimipisteellä IT-avusteisena tarkastajana. Johannan erityisosaamista ovatkin tilintarkastuksia tukevat data-analyysit. Lisäksi Johannan toimenkuvaan kuuluvat sisäiset tarkastukset, hanketarkastukset ja erityistilintarkastukset. Vapaa-aikansa Johanna viettää enimmäkseen perheen parissa.

Puhelin - 040 688 6534

Sahkoposti - johanna.ulvila@talvea.fi

Joni Tuomainen

Joni Tuomainen

Titteli - KHT, JHT, ESG-Varmentaja, Partner

Esittely -

Jonilla on kymmenen vuoden kokemus tilintarkastuksesta usean eri toimialan ja kokoluokan tilintarkastustoimeksiannoissa perhe- ja kasvuyrityksistä pörssiyhtiöihin. Pääpaino Jonilla on ollut perhe- ja kasvuyhtiöiden tilintarkastuksissa ja neuvonnassa. Näissä tehtävissä Joni on saanut, ulkoisen laskennan ja raportoinnin lisäksi, laajan kokemuksen liikejuridiikasta, verotuksesta ja kirjanpito-oikeudellisista kysymyksistä sekä niiden yhteensovittamisesta. Jonilla on kokemusta myös erilaisista rakennejärjestelyistä ja julkishallinnon organisaatioiden tilintarkastuksista. Vapaa-aikaansa Joni viettää perheen kanssa.

Puhelin - 040 148 4234

Sahkoposti - joni.tuomainen@talvea.fi

Juhani Lehtosaari

Juhani Lehtosaari

Titteli - OTK, veroasiantuntija

Esittely -

Juhanin tehtäviin TALVEAssa kuuluvat yritysten ja osakkaiden verosuunnittelun ja veroneuvonnan ohessa esimerkiksi yritysjärjestelyt, ennakkoratkaisujen hakeminen ja verovalitusasiat. Juhani on työskennellyt ennen TALVEAlle siirtymistään pitkään verohallinnossa asiantuntija- ja esimiestehtävissä – viimeksi lähes 14 vuotta tuloverotuksen johtavana veroasiantuntijana. Verohallinnossa hän on toiminut myös valtakunnallisissa ohjaustehtävissä ja on kirjoittanut verohallinnon syventävän ohjeen Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu.

Puhelin - 040 687 7619

Sahkoposti - juhani.lehtosaari@talvea.fi

Jukka Malkki

Jukka Malkki

Titteli - KHT, JHT, CIA, CGAP

Esittely -

Jukka on työskennellyt 17 vuotta tilintarkastusyhteisössä vaativissa tilintarkastustehtävissä. Lisäksi Jukka on toiminut 7 vuotta sisäisenä tarkastajana. Suoritettujen CIA –ja CGAP- tutkintojen myötä Jukka on perehtynyt erityisesti vaativien sisäisen tarkastuksen arviointitoimeksiantojen suorittamiseen. Jukan keskeinen vahvuus on pitkä kokemus etenkin julkistalouden tarkoituksenmukaisuuden eli toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista. Vapaa-ajalla Jukka harrastaa Puijolla sauvakävelyä. Lisäksi vapaa-aikaan kuuluu kitaransoitto omaksi iloksi.

Puhelin - 044 711 3593

Sahkoposti - jukka.malkki@talvea.fi

Jukka Vuorio

Jukka Vuorio

Titteli - HT, JHT, HM

Esittely -

Jukalla erittäin monipuolinen, yli 20 vuoden tarkastuskokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Tarkastustehtävissä Jukka on toiminut sisäisessä ja ulkoisessa tarkastuksessa. Harrastuksena voisi mainita maatilan ja karjatilanhoito kotitilallaan Varsinais-Suomessa.

Puhelin - 050 525 2009

Sahkoposti - jukka.vuorio@talvea.fi

Kaisa Kolu

Kaisa Kolu

Titteli - Julkisten hankintojen asiantuntija, KTM

Esittely -

Kaisa on julkisten hankintojen moniottelija, joka on työskennellyt erilaisissa julkisten hankintojen tehtävissä suunnittelijasta johtajaan yli 10 vuotta. Kaisa omaa kokonaisvaltaisen osaamisen julkisten hankintojen koko elinkaaresta, niin hankinnan suunnittelusta määrittelyyn kuin sen toteutuksesta sopimuksen elinkaaren hallintaan. Erityisosaamisena on kyky asettautua asiakkaan rooliin ja hahmottaa kokonaisuuksia prosessinomaisesti sekä tulkita asioita ymmärrettävästi, joiden ansiosta vahvuutena ovat räätälöidyt asiakkaan tarpeeseen vastaavat käytännönläheiset koulutukset ja jopa kilpailutuskohtainen neuvonta. Kaisa on käytettävissä yhteistyökumppanina hänen yrityksensä Kaisa Consultingin kautta.

Puhelin - 050 595 0132

Sahkoposti - kaisa.kolu@talvea.fi

Marko Paasovaara

Marko Paasovaara

Titteli - KHT, JHT, KTM

Esittely -

Marko on työskennellyt yritysverotuksen ja tilintarkastuksen parissa 20 vuotta ja on  yksi TALVEAn perustajaosakas. Markon tehtäviin kuuluvat KHT – ja JHT -tilintarkastukset, yrityskaupoissa ja yritysjärjestelyissä sekä kuntien toimintojen uudelleen järjestämisessä avustaminen. Marko toimii myös  TALVEAn toimitusjohtajana.

Puhelin - 040 588 5032

Sahkoposti - marko.paasovaara@talvea.fi

Matti Muukkonen

Matti Muukkonen

Titteli - Julkisen hallinnon oikeuden asiantuntija

Esittely -

Matti on todellinen julkisen hallinnon juridiikan asiantuntija. Hänellä on useiden vuosien kokemus niin kunnista kuin kuntia ja muuta hallintoa koskevan juridiikan tutkimuksesta. Matti pystyy auttamaan myös useissa kuntien käytännön johtamiseen sekä organisaatiorakenteita koskevissa kysymyksissä. Matti on TALVEAn käytettävissä yhteistyökumppanina hänen yrityksensä Insite Talos Oy:n kautta.

Puhelin - 050 352 2394

Sahkoposti - matti.muukkonen@talvea.fi

Minna Ylikulju

Minna Ylikulju

Titteli - Hallinto

Esittely -

Minna on työskennellyt useita vuosia asiantuntijaorganisaatioissa hallinnon ja tukipalveluiden parissa. Vapaa-aika kuluu perheen ja liikunnan, etenkin ulkoliikunnan, parissa.

Puhelin - 040 533 3868

Sahkoposti - minna.ylikulju@talvea.fi

Petteri Ruotoistenmäki

Petteri Ruotoistenmäki

Titteli - OTK, Verolakimies

Esittely -

Petteri on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien kahden tilintarkastusyhteisön ja kolmen veroviraston eri verolakimiestehtävissä ja on yksi TALVEAn perustajaosakas. Petterin tehtäviin kuuluvat verosuunnittelun ja ennakkoratkaisujen hakemisen ohella mm. yhtiöiden ja osakkaiden operatiivisen toiminnan aikaisessa verotuksessa ja muutoksenhaussa avustaminen, yritysjärjestelyt, yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja lakimiehenä tietysti myös vero- ja kirjanpitorikosasioissa avustaminen. Asiakkaina tähän asti ovat olleet mm. rakennus-, kuljetus-, konepaja-,maatalous-, kiinteistö-, sijoitus-, tietotekniikka-, palvelu-, energia-, vesihuolto-, elintarvike- ja kaupan alan yhtiöitä, niin yksityinen sektori kuin kunnat ja kuntayhtymätkin sekä yleishyödylliset yhteisöt.

Puhelin - 050 525 9586

Sahkoposti - petteri.ruotoistenmaki@talvea.fi

Sara Moilanen

Sara Moilanen

Titteli - Markkinoinnin asiantuntija

Esittely -

Sara vastaa TALVEAn monikanavaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtäviin kuuluvat mm. markkinointisisältöjen- ja materiaalientuottaminen, sosiaalinen media sekä verkkosivujen kehitys.

Sahkoposti - sara.moilanen@talvea.fi

Sari Leipälä

Sari Leipälä

Titteli - Asiakkaat & Henkilöstö, Partner

Esittely -

Sarin vastuualueisiin kuuluvat myynti, asiakkuudet ja henkilöstö. Sari on vahva myynnin ammattilainen, joka auttaa löytämään kunkin asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivan ratkaisun. Sari toimii sujuvan yhteistyön varmistajana ja huolehtii, että yhteistyö asiakkaan ja tiimin välillä sujuu mutkattomasti kaikissa tilanteissa. Lapin luonto on Sarin sydäntä lähellä. Vapaa-aika kuluukin vuodenajasta riippuen joko vapaalaskun, maastopyöräilyn tai retkeilyn merkeissä lähivaaroilla tai kauempana tunturissa ja Norjan vuorilla.

Puhelin - 040 191 1545

Sahkoposti - sari.leipala@talvea.fi

Teemu Iso-Kamula

Teemu Iso-Kamula

Titteli - Tilintarkastuksen asiantuntija, KTM

Esittely -

Teemulla on usean vuoden kokemus tilintarkastusalalta. Hän toimii pääasiassa yhtiötarkastuksen parissa, mutta hänellä on myös kokemusta julkishallinnon asiakkaista. Teemun toimipiste sijaitsee Oulussa. Vapaa-ajallaan Teemu pyrkii säilyttämään tasapainon urheilun ja penkkiurheilun välillä.

Puhelin - 040 685 5394

Sahkoposti - teemu.iso-kamula@talvea.fi

Haluatko mukaan osaavaan ja mukavaan porukkaamme?

Hyvän työyhteisön rakentaminen on keskeinen strateginen tavoitteemme.
Tutustu uramahdollisuuksiin TALVEAlla
ja hae mukaan osaavaan ja mukavaan porukkaamme.