Yrittäjän edunvalvontavaltuutus

450,00 

Edunvalvontavaltuutus on viranomaisen määräämää edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito sen varalta, että henkilö tulee itse kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niitä enää pysty hoitamaan.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä mm. kuka asioitasi hoitaa, miten asioitasi pitää hoitaa sekä kuka ja miten esimerkiksi yrityksesi asioita hoitaa. Otamme edunvalvontavaltakirjan laadinnassa huomioon aina sekä siviilioikeuden että yritystoiminnan vaikutuksen kokonaisuuteen.

Työ sisältää

  • Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ja räätälöinti asiakkaan tilanteeseen
  • 1-2 tapaamista tarpeen mukaan
  • Vaihtoehtojen läpikäynti sekä ohjeistukset mm. valtuutuksen voimaan saattamiseksi.

Muuta huomioitavaa

  • Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua perusasiakirjan laatimisen lisäksi
  • Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 0,5 päivää, mikä riittä hyvin tavanomaisen sopimuksen laadintaan, tarkennuksiin ja läpikäyntiin. Mikäli työn edetessä tulee esiin, että edunvalvontavaltuutuksessa olisi asiakkaan edun mukaista ottaa asioita laajemmin huomioon tai työ vaatii sellaista lisäselvitystä, mitä ei kohtuudella voida sisällyttää alkuperäiseen työmääräarvioon, sovitaan tällaisesta lisätyöstä erikseen.
  • Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.
  • Mikäli asiakirjan allekirjoittaminen tapahtuu muualla kuin TALVEAn toimitiloissa, asiakas vastaa itse asiakirjaan vaadittavien todistajien hankkimisesta ja todistajien esteellisyydestä.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero

Ostoskori