Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Julkishallinnon tilintarkastuksen riippumattomuudesta - TALVEA

Julkishallinnon tilintarkastuksen riippumattomuudesta

24 lokakuun, 2023
Julkishallinnon tilintarkastuksen riippumattomuudesta

Taustalla oikeusministeriön julkaisu korruption torjunnasta kunnallishallinnossa

Oikeusministeriö on julkaisussaan hyvän hallinnon askelmerkiksi käsitellyt myös julkishallinnon tilintarkastuksen riippumattomuutta (OM julkaisu 2022:9/korruptiontorjunta kunnallishallinnossa, askelmerkkejä hyvään hallintoon, sivut 65-68). Kuntien tilintarkastuksen laatua ja toimivuutta on selvitetty Valtioneuvoston rahoittamassa Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa.

Selvityksen mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastusyhteisöiltä ostettujen palvelujen suhde vaikuttaa olevan jossain määrin kompleksinen. Lisäpalvelujen hankinnan seurauksena on tilintarkastuksen riippumattomuuden vaarantuminen. Mikäli tilintarkastajan ansaintalogiikka perustuu halvan hinnan vuoksi tilintarkastuspalvelun sijaan muihin tilintarkastusasiakkaalle myytäviin palveluihin, vaarantaa tämä tilintarkastajan riippumattomuuden.

 

Miksi tilintarkastajan riippumattomuudella on merkitystä?

Riippumattomuuden turvaaminen on keskeistä tilintarkastuksen luottamuksen säilyttämisessä. Tilintarkastuksen riippumattomuutta julkishallinnon tilintarkastuksissa säännellään Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa-suosituksessa. Sen mukaan tilintarkastuksen tulee olla sekä muodollisesti että asiallisesti riippumatonta. Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tuottamisesta saattaa aiheutua tilintarkastusyhteisön tai tarkastustiimin jäsenten riippumattomuutta vaarantavia uhkia. Syntyvät uhat ovat usein:

  • oman työn tarkastamisen uhka,
  • oman intressin uhka ja
  • asian ajamisen uhka.

Riittävät varotoimenpiteet voivat olla apuna riippumattomuuden turvaamisessa.

 

Johtopäätös: neuvontapalvelut tulisi hankkia muilta kuin kunnan tilintarkastusyhteisöltä

Oikeusministeriön julkaisun ja siinä mainitun selvityksen mukaan lisäpalveluiden tarjoaminen julkishallinnon tilintarkastusasiakkaille ei ole ongelmatonta. Käytännössä voi olla tilanteita, että riippumattomuutta ei saada turvattua edes riittävillä varotoimilla. Riippumattomuuden säilyttämiseksi ja turvaamiseksi olisikin suositeltavaa, että lisäpalveluja, kuten sisäisen tarkastuksen palveluja ja neuvontapalveluja,  hankitaan muilta kuin kunnan lakisääteiseltä tilintarkastusyhteisöltä. Tämä edistäisi myös hyvän hallinnon toteutumista.

 

Jukka Malkki
KHT, JHT, CIA, CGAP
044 711 3593
jukka.malkki@talvea.fi

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.