Arvonmääritys perintö- ja lahjaverotuksessa

900,00 

Palvelu sisältää laskelman yhtiön arvosta perintö- ja lahjaverotuksessa verohallinnon antaman ohjeen mukaisesti laadittuna. Palvelu sopii esimerkiksi veroseuraamusten suuruusluokan alustavaan arviointiin sukupolvenvaihdos- tai muussa muutostilanteessa.

Kokeneet asiantuntijamme laativat laskelman yhtiön arvosta perintö- ja lahjaverotuksessa verohallinnon antaman ohjeen mukaisesti arvostettuna. Saat konkreettisen luvun ja selkeän ymmärryksen siitä, minkä arvoiseksi verottaja arvostaa yhtiösi. Arvioimme lisäksi aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua. Laskelma on hyvä työkalu esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • sukupolvenvaihdoksen käynnistäminen
  • yhtiön arvon alustava haarukointi yrityskauppatilanteeseen
  • työntekijän sitouttaminen ja osakkuuden arvon alustava haarukointi

Työ sisältää

  • Yritykseen tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
  • Saadun kuvan täydentäminen omistajia / johtoa kuulemalla
  • Kirjallinen laskelma yhtiön arvosta perintö- ja lahjaverotuksessa verohallinnon antaman ohjeen mukaisesti arvostettuna.
  • Laskelman läpikäynti erikseen sovitussa loppupalaverissa

Palvelu sisältää aina arvion verosuunnittelun mahdollisuuksista.  Mikäli verointressin määrä nousee olennaiseksi, annamme suosituksen ja kustannusarvion suunnittelun toteutuksesta. Palvelu sisältää 1 palaverin. Lisäpalaverit 250 € / tapaaminen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.

Aikataulu TALVEA sitoutuu toteuttamaan työn 1 kuukauden kuluessa toimeksiannon hyväksymisestä, mikäli työn toteutus ei viivästy TALVEAsta riippumattomista syistä.

Muuta huomioitavaa

  • Mikäli yhtiöryhmään / konserniin kuuluu useita yhtiöitä, laskutetaan jokaisesta yhtiöstä erikseen.
  • Lopullisen varmuuden saaminen voi joissain tilanteissa vaatia ennakkoratkaisun hakemista verottajalta
  • Hintoihin lisätään arvonlisävero

Ostoskori