Arvonmääritys substanssi- ja tuottoarvoon sekä käyttökatteeseen perustuen

1900,00 

Palvelu on työkalu yrityksen omistajille ja johdolle yhtiön arvon ja arvoon vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi. Palvelu sopii pk-yritykselle, jolle riittää historiatietoihin perustuva arvonmääritys esimerkiksi yrityskauppaneuvotteluiden avaamiseksi.

Osasto:

Kokeneet asiantuntijamme laativat yhtiön historiatietojen pohjalta verohallinnon arvostamisohjetta soveltaen tuotto- ja substanssiarvoon perustuvan laskelman sekä käyttökatteeseen perustuvan laskelman yhtiön arvosta. Laskelmat käydään läpi erikseen sovitussa loppupalaverissa, jolla varmistetaan laskelmien tulkinta juuri kyseisen yrityksen toimintaympäristössä. Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen ja suosittelemme tarvittaessa laajempaa palvelua. Työ sisältää

 • Yritykseen tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
 • Saadun kuvan täydentäminen omistajia / johtoa kuulemalla
 • Kirjallinen raportti, joka sisältää
  • arvonmääritys yrityksen substanssi- ja tuottoarvoon perustuen ja verohallinnon arvostamisohjetta soveltaen
  • arvonmääritys käyttökatteeseen perustuen
  • analyysi saatujen lukujen soveltamisesta käytäntöön ja yrityksen tilanteeseen
 • Raportin läpikäynti erikseen sovitussa loppupalaverissa

Palvelu sisältää 1 palaverin. Lisäpalaverit 250 € / tapaaminen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina. Aikataulu TALVEA sitoutuu toteuttamaan työn 1 kuukauden kuluessa toimeksiannon hyväksymisestä, mikäli työn toteutus ei viivästy TALVEAsta riippumattomista syistä. Muuta huomioitavaa

 • Arvonmääritys ei ole koskaan tarkka euromääräinen summa. Saatujen arvojen soveltamiseen käytännössä vaikuttaa aina mm. arvonmäärityksen käyttötarkoitus.
 • Perinteiset historiatietoihin perustuvat arvonmääritysmallit eivät välttämättä sovellu kaikilta osin sellaisen yhtiön arvonmääritykseen, jossa keskitytään ennen kaikkea tulevaisuuden tuotto-odotuksiin sekä eri tulevaisuuden näkymien arviointiin ja yhdistämiseen. Katso erikseen Kassavirtapohjainen arvonmääritys
 • Hintaan lisätään arvonlisävero

Ostoskori