Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

6 vinkkiä parantaa toimintaa ja päätöksentekoa kunnissa ja kuntayhtymissä - TALVEA

6 vinkkiä parantaa toimintaa ja päätöksentekoa kunnissa ja kuntayhtymissä

31 toukokuun, 2021
6 vinkkiä parantaa toimintaa ja päätöksentekoa kunnissa ja kuntayhtymissä

TALVEA on toiminut yli 25 vuotta kuntien tilintarkastajana ja neuvontajana sadoissa eri julkisomisteisissa organisaatioissa ympäri Suomen. Koska kunnat kamppailevat monenlaisten taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden parissa ja kuntavaalit tuonevat kuntiin uusia päätöksentekijöitä, päätimme koota vinkkimme siitä, miten kuntien toimintaa ja päätöksentekoa voitaisiin parantaa sekä mitä kunnissa ja päätöksenteossa kannattaisi mielestämme erityisesti huomioida.

 

1. Katse kunnissa myös kuntakonserniin ja seudulliseen toimintaan.

a. Viimeisimmässä kuntalaissa tuodaan voimakkaasti kuntakonserni ensimmäistä kertaa esille ja myös yhtiöittämisvelvoite on tuonut kuntien toimintaan keskimäärin lisää yhtiöitä.
b. Väestömuutokset muuttavat palveluiden tarpeita ja rakenteita. Lainsäädäntö monimutkaistuu ja tulee moniportaisia hallintorakenteita.

Vinkki: Vaikka maailma monimutkaistuu, samalla myös toimintojen ja palveluiden järjestämisvaihtoehdot ovat keskimäärin parantuneet ja kaikki mahdollisuudet on hyvä tiedostaa.

 

2. Kuntien taloudellinen tilanne ja tasapaino vaatii kunnilta aktiivisia toimenpiteitä.

a. Väliaikaiset ja saadut koronatuet eivät tule poistamaan julkisen talouden kestävyysvajetta.
b. Kunnan talouden tilasta tarvitaan realistinen käsitys.
c. Keinot talouden tasapainottamiseen ja tasapainossa pysymiseen ovat laajat.

Vinkki: Tasapainoinen kunnan talous ei ole sattumaa, vaan se yleensä vaatii vaikeita päätöksiä, valintojen tekemistä ja systemaattista toimeenpanoa.

 

3. Kuntien päätöksenteossa salataan päätökset liian herkästi. Esim. mahdollinen riita-asia, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia kuntien toimintaan, toimintojen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

a. Kuntien mahdollisissa riidoissa kyse on yleensä julkisen vallan käyttämisestä, jolloin asiaa ei saisi salata – ainakaan kokonaan.
b. Eri oikeusasteissa on runsaasti käsiteltävänä erilaisia valituksia, joissa kunnat salaavat päätöksiä. Riitely ja asioiden salailu ei lisää kuntalaisten luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon.
c. Kokemuksemme mukaan useimmat kuntiin liittyvät riita-asiat olisi mahdollista ratkoa suoraan kunnissa.

 

4. Kuntien sisäisen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta on puutteellista.

a. Kuntalaki velvoittaa kunnan huolehtimaan sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta.
b. Kokemuksemme mukaan useissa kunnissa sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan ohjeistus on vanhaa ja puutteellista. Sisäistä valvontaa ei tehdä suunnitelmallisesti ja dokumentoidusti.
c. Sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan raportointia ei ole tai se on puutteellista.

Vinkki: Toimiva sisäinen valvonta ehkäisee kuntien toimintojen riskejä, edistää kuntien toimintaa, parantaa päätöksenteko ja tuo kuntiin kaivattua ennakoituvuutta.

 

5. Tarkastustoiminta kunnissa ei ole toimiva.

Kuntalaki velvoittaa kuntia valitsemaan kunnalle ja kuntakonsernille tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Valitettavasti asiaa ja sen toimivuutta ei valvota aktiivisesti. Tästä saattaa aiheutua kunnille mm. seuraavia ongelmia:

a. Kunnallinen päätöksenteko vääristyy ja sisältää pahimmillaan lainvastaista toimintaa. Hyvänä esimerkkinä on paljon julkisuudessakin säännöllisesti olevat ongelmat mm. hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvistä puutteista ja laittomuuksista.
b. Kuntien sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta on puutteellista.
c. Kunnan mainehaitta ja alhainen vetovoima, kun asioita ei ole hoidettu kuntoon.

Kokemuksemme mukaan tilintarkastuspalveluiden hankintoihin ja kilpailutuksiin sisältyy paljon puutteita, joiden vuoksi mm. tilintarkastajan riippumattomuusvaade vaarantuu. Professori Lasse Oulasvirran johdolla on julkaistu tuore tutkimus, jonka mukaan vastuunalaisen tilintarkastajan rotaatiovaatimus tulisi kirjata suoraan lakiin. Tämä edesauttaisi tilintarkastajan riippumattomuuden toteutumista ja parantaisi kokemuksemme mukaan kuntien sisäisen valvonnan ja tarkastustoiminnan toimivuutta.

Vinkki: Kilpailuta tilintarkastus hankintalain ja kuntien hankintaohjeistuksen mukaan niin, että tilintarkastus on riippumatonta ja objektiivista.

6. Kuntien päätöksenteko tarvitsee oikein toimimisen kulttuuria ja hyvän hallintotavan noudattamista. Tällä on kokemuksemme mukaan vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:

a. Kunnan vetovoima ja houkuttelevuus paranee
b. Kunnan päätöksenteko- ja keskustelukulttuuri paranee
c. Kunnan työntekijöiden sairauslomat vähenevät ja työhyvinvointi paranee.

Vinkki: Varmista, että kunnalla on toimiva eettinen ohjeistus ja käytäntö kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Vaali ja vaadi kaikessa toiminnan ja päätöksenteossa toimimaan oikein. Mikäli havaitset eettisesti arveluttavaa toimintaa, joka on myös hyvän hallintotavan vastaista, ilmoita sitä eteenpäin esim. ilmoituskanavan kautta*.

Mikäli kiinnostuit ajatuksistamme, ole meihin yhteydessä niin katsotaan yhdessä, mitä hyötyä kokemuksestamme ja monipuolisesta osaamisestamme voisi olla teille.

Marko Paasovaara
JHT, KHT, KTM, HHJ.

* Ilmoituskanavalla tarkoitetaan toimintoa, jonka kautta otetaan vastaan ilmoituksia väärinkäytöksistä organisaatiossa. Toimintoon liittyy useimmiten ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi puhelimitse, postitse, verkkosivun kautta tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ilmoituskanavan avulla voidaan torjua korruptiota ja edistää eettisyyttä. Toisaalta se toimii myös organisaation kehittämisvälineenä.

Lue aiheesta lisää suoraan oikeusministeriön julkaisusta.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.