Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

KANSAINVÄLISTYMISEN VEROKIEMURAT JA SOPIMUKSET - TALVEA

KANSAINVÄLISTYMISEN VEROKIEMURAT JA SOPIMUKSET

24 lokakuun, 2015

Kansainvälistyvän yrityksen kannattaa asiantuntijan avulla pysähtyä miettimään toimintansa rakennetta: missä asiakkaat ovat, millainen on tuote ja palvelu ja missä se on saatavilla sekä millaisia jälleenmyyntikuvioita on tarkoituksenmukaista luoda. Esimerkiksi sähköiseen kauppaan voi liittyä arvonlisäverotuksen riskejä ja rekisteröintivelvollisuuksia asiakkaiden kotimaissa. Toisaalta jälleenmyyjät voivat aiheuttaa suomalaisyritykselle tuloverovelvollisuuden ja mahdollisesti myös työnantajavelvoitteita kohdemaahan, samoin ulkomailla asuva suomalaisyrityksen johtohenkilö. Lisäksi verosopimuksesta riippuen 6 tai 12 kuukautta kestävät rakennus- ja asennushankkeet synnyttävät niin sanotun kiinteän toimipaikan sijaintivaltioonsa, mikä tarkoittaa yleensä vastaavia rekisteröinti- ja verovelvoitteita kuin paikallisella osakeyhtiöllä. Mikäli näitä velvoitteita ei hoideta asianmukaisesti ja oikein, liittyy niihin käytännössä aina sanktioita ja veronkorotuksia, jopa kaksinkertaista verotusta. Toisaalta Suomen verottajaa kiinnostavat myös tyhjät yhtiöt Virossa tai muualla, joihin Suomessa luotuja tuloja halutaan matalamman verotuksen toivossa ohjata. Kansainvälistymiseen liittyy lisäksi pk-rakenteessakin tytäryhtiöiden välinen siirtohinnoittelu, avainhenkilöiden sitouttaminen ja voittojen kotiuttaminen, joiden tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi rakenne kannattaa suunnitella huolella. Toimintamallin suunnittelulla riskit voidaan joko poistaa tai ottaa jo hinnoittelussa kustannuksina huomioon sekä optimoida verotus. Tätä ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä, ja jos yhtiö toimii jo kansainvälisesti, kannattaa nykytilanteen veroriskit ja –mahdollisuudet kartoittaa ja suunnata toimintaa tämän mukaan.

Kansainvälistyminen luo todellisia verosuunnittelumahdollisuuksia sekä yritykselle että sen omistajalle, ja lisää taloudellisia voimavaroja yritystoiminnan kehittämiseen. Nämä mahdollisuudet verotuksen optimointiin ovat merkittäviä, ja verojuristiamme konsultoimalla varmistut, että riskit ovat hallinnassa ja kansainvälistymisestä saadaan laajentuneen asiakaskunnan tarjoama potentiaali verotuksellisesti tehokkaassa rakenteessa. TALVEAn kokeneet liikejuridiikan ammattilaiset auttavat myös tarvittavien sopimusten tekemisessä sekä Suomessa että ulkomailla. Meillä on pitkäaikaista kokemusta sekä pk-yritysten, start-upien että suuryritysten kansainvälisen verotuksen ja sopimusten haasteista sekä kansainvälisistä yrityskauppatilanteista ja yritysjärjestelyistä.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.