KANSAINVÄLISTYMISEN VEROKIEMURAT JA SOPIMUKSET

Valpuri Kulovaara
Sanna Kojola

Kun kotimarkkinat eivät vedä toivotusti, myös pk-yritykset ja start-upit etsivät kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälistyminen moninkertaistaa liiketoiminnan onnistumisen mahdollisuudet ja onnistuessaan myös omistajien yrityksestään saamat tulot, mutta siihen liittyy myös riskejä, jotka on hyvä ottaa haltuun. TALVEAn verolakimiehillä ja juristeilla on vuosien kokemus yrittäjien ja yhtiöiden neuvonnasta kansainvälisessä kaupassa ja asiantunteva yhteistyöverkosto Suomen tärkeimpiin vientimaihin. Avullamme voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja nukkua yösi hyvin, kun sopimukset eivät sisällä hallitsemattomia riskejä ja veroasiat on hoidettu kuntoon. Tunnetusti virheet ovat verotuksessa kalliita ja erityisen tukaliksi ne muuttuvat kansainvälisessä kaupassa. Mahdollisuudet ovat kuitenkin riskejä suuremmat, ja asiantuntijamme avulla riskitkin saadaan hallintaan, mikä lisää selvästi tuottoja.

Kansainvälistyvän yrityksen kannattaa asiantuntijan avulla pysähtyä miettimään toimintansa rakennetta: missä asiakkaat ovat, millainen on tuote ja palvelu ja missä se on saatavilla sekä millaisia jälleenmyyntikuvioita on tarkoituksenmukaista luoda. Esimerkiksi sähköiseen kauppaan voi liittyä arvonlisäverotuksen riskejä ja rekisteröintivelvollisuuksia asiakkaiden kotimaissa. Toisaalta jälleenmyyjät voivat aiheuttaa suomalaisyritykselle tuloverovelvollisuuden ja mahdollisesti myös työnantajavelvoitteita kohdemaahan, samoin ulkomailla asuva suomalaisyrityksen johtohenkilö. Lisäksi verosopimuksesta riippuen 6 tai 12 kuukautta kestävät rakennus- ja asennushankkeet synnyttävät niin sanotun kiinteän toimipaikan sijaintivaltioonsa, mikä tarkoittaa yleensä vastaavia rekisteröinti- ja verovelvoitteita kuin paikallisella osakeyhtiöllä. Mikäli näitä velvoitteita ei hoideta asianmukaisesti ja oikein, liittyy niihin käytännössä aina sanktioita ja veronkorotuksia, jopa kaksinkertaista verotusta. Toisaalta Suomen verottajaa kiinnostavat myös tyhjät yhtiöt Virossa tai muualla, joihin Suomessa luotuja tuloja halutaan matalamman verotuksen toivossa ohjata. Kansainvälistymiseen liittyy lisäksi pk-rakenteessakin tytäryhtiöiden välinen siirtohinnoittelu, avainhenkilöiden sitouttaminen ja voittojen kotiuttaminen, joiden tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi rakenne kannattaa suunnitella huolella. Toimintamallin suunnittelulla riskit voidaan joko poistaa tai ottaa jo hinnoittelussa kustannuksina huomioon sekä optimoida verotus. Tätä ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä, ja jos yhtiö toimii jo kansainvälisesti, kannattaa nykytilanteen veroriskit ja –mahdollisuudet kartoittaa ja suunnata toimintaa tämän mukaan.

Kansainvälistyminen luo todellisia verosuunnittelumahdollisuuksia sekä yritykselle että sen omistajalle, ja lisää taloudellisia voimavaroja yritystoiminnan kehittämiseen. Nämä mahdollisuudet verotuksen optimointiin ovat merkittäviä, ja verojuristiamme konsultoimalla varmistut, että riskit ovat hallinnassa ja kansainvälistymisestä saadaan laajentuneen asiakaskunnan tarjoama potentiaali verotuksellisesti tehokkaassa rakenteessa. TALVEAn kokeneet liikejuridiikan ammattilaiset auttavat myös tarvittavien sopimusten tekemisessä sekä Suomessa että ulkomailla. Meillä on pitkäaikaista kokemusta sekä pk-yritysten, start-upien että suuryritysten kansainvälisen verotuksen ja sopimusten haasteista sekä kansainvälisistä yrityskauppatilanteista ja yritysjärjestelyistä.

Tutustu myös muihin blogi-kirjoituksiimme

Pin It on Pinterest