Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

IT-avusteinen tilintarkastus: enemmän on enemmän - TALVEA

IT-avusteinen tilintarkastus: enemmän on enemmän

24 kesäkuun, 2020

Nimensä mukaisesti IT-avusteinen tilintarkastus tarkoittaa sitä tilintarkastuksen osa-aluetta, joka suoritetaan IT-järjestelmiä ja automaatiota hyödyntäen. Se on menetelmä, jossa organisaation järjestelmissä säilytettävää tietoa laajamittaisesti louhitaan ja analysoidaan perinteistä, manuaalisin menetelmin suoritettavaa tilintarkastusta kattavamman ja luotettavamman kokonaiskuvan saamiseksi. IT-avusteisen tarkastuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole syrjäyttää perinteisiä tarkastusmenetelmiä, vaan tehostaa tarkastusprosessia ja lisätä lakisääteisen tarkastuksen asiakkaalle tuottamaa arvoa. Tässä yhteydessä enemmän on aidosti enemmän.

Tarkastusaineisto

Aineiston hankinnan ja käsittelyn näkökulmasta, IT-avusteisella tilintarkastuksella on merkittäviä etuja ja hyötyjä perinteisiin tarkastusmenetelmiin verrattuna. IT-avusteisessa tilintarkastuksessa sähköinen aineisto pyritään keräämään ilman välikäsiä suoraan asiakkaan järjestelmistä. Tällä tavalla turhilta virhelähteiltä vältytään, ja analysoitavan tiedon oikeellisuus pystytään paremmin varmistamaan. Samalla vakiomuotoinen ja toistettava aineistonkeruu tehostaa tarkastusta, koska se mahdollistaa samalle asiakkaalle tehtävän tarkastuksen tiettyjen analyysivaiheiden automatisoimisen tulevilla tilikausilla.
Edellä mainitun lisäksi menetelmän suurimpiin vahvuuksiin kuuluu aineiston rajoittamaton koko: Mitä isompi on tarkastettava aineisto, sitä suurempi on myös IT-tarkastuksen hyödyntämisestä saatava hyöty. Otoksia ei tarvita, vaan tarkastuksessa päästään aina 100% kattavuuteen. Huomion arvoista on, että aineisto voidaan kerätä useista eri järjestelmistä, useissa eri tiedostomuodoissa. Eri lähteistä eri muodoissa saatu materiaali on tietyin reunaehdoin helposti yhdisteltävissä yhdeksi kokonaisuudeksi olennaisen tarkastamisesta varten.

Tiedon analysointi

IT-avusteinen tarkastus suoritetaan yksinkertaisimmillaan perinteisillä taulukkolaskentaohjelmilla, mutta parempaan lopputulokseen päästään sitä varten erikseen suunnitelluilla analyysiohjelmilla. Erikoisohjelmilla aineiston hallinta sujuu sutjakkaammin. Tarkastuksen kulmakivenä suurista tapausjoukoista etsitään puuttuvaa tietoa ja poikkeavuuksia. Huolellisesti tietoa analysoimalla tarkastuksessa pystytään havaitsemaan yhtä lailla tahattomat kirjausvirheet kuin suunnitelmalliset väärinkäytöksetkin. Tyypillisesti haetaan duplikaattitositteita, katkoksia jatkuvien numerosarjojen juoksevuudessa, tyhjiä kenttiä oleellisten tietojen sarakkeissa, poikkeavien henkilöiden järjestelmään jättämiä jälkiä tai poikkeavana aikana järjestelmään tehtyjä merkintöjä. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita ostolaskujen käsittelyoikeuksien tarkastaminen. IT-avusteisesti pystytään vaivatta käymään läpi, että koko tilikaudella ei ole yhtäkään ostolaskua tarkastanut henkilö, jolla ei ole siihen organisaation valtuuttamana oikeuksia.

Tarkastushavaintojen raportoiminen

IT-avusteinen tarkastus lisää merkittävästi tilintarkastajan raportointimahdollisuuksia. Isoista aineistosta pystyy kätevästi tuottamaan visuaalista, asiakasystävällistä tietoa erilaisten kuvaajien ja taulukoiden muodossa.

TALVEAssa IT- avusteinen tilintarkastus tehdään IDEA CaseWare -ohjelmalla. Tätä on jo jonkin aikaa menestyksekkäästi hyödynnetty julkishallinnon tarkastuksessa. Nyt menetelmää ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön myös yrityspuolen tarkastuksissa. Tilintarkastus maailma kehittyy, ja TALVEA haluaa olla mukana kehityksen eturintamassa. Tervetuloa hyödyntämään monimuotoisia palveluitamme.

Johanna Ulvila
IT-avusteinen tarkastaja

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.