Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Grynderitoiminnan oman käytön arvonlisäveron perusteen laskentatapa kannattaa tarkistaa – palautusta voi saada kolme vuotta taaksepäin - TALVEA

Grynderitoiminnan oman käytön arvonlisäveron perusteen laskentatapa kannattaa tarkistaa – palautusta voi saada kolme vuotta taaksepäin

31 toukokuun, 2023
Grynderitoiminnan oman käytön arvonlisäveron perusteen laskentatapa kannattaa tarkistaa

Grynderitoiminnan oman käytön arvonlisäveron perusteen laskentatapa kannattaa tarkistaa – palautusta voi saada kolme vuotta taaksepäin

 

Oman käytön veroa maksetaan rakennustyöstä rakennusliikkeelle tai rakennuttajalle aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista – katetta ei veroteta. Oman käytön veroa maksetaan myös esimerkiksi myöhemmin syntyvistä takuukorjauskustannuksista. Oman käytön veron perusteeseen luettavia rakentamisen suoria ja välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi rakennusmateriaalihankinnat, rakennustyöntekijöiden ja työnjohdon palkat sivukuluineen sekä erilaiset kone- ja kalustovuokrat rakentamiseen liittyen. Veron perusteeseen luettavia rakentamisen välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi rakennusliikkeen muun henkilöstön palkat henkilösivukuluineen, toimitilakulut ja työkalukustannukset. Oman käytön veron perusteeseen ei huomioida esimerkiksi tontin hankintaan liittyviä kustannuksia, viranomaismaksuja eikä myynti- ja markkinointikustannuksia.

 

Rakentamisen välillisten kustannusten huomioiminen

 

Välilliset rakentamisen kustannukset muodostuvat rakennushankkeelle suoraan kohdistuvista välillisistä kustannuksista sekä laskennallisesta osuudesta muista kiinteistä kuluista ja poistoista. Hallituksen esityksessä arvonlisäverolaiksi (HE 88/1993) on todettu, että välilliset kustannukset voitaisiin kohdistaa tiettyihin hankkeisiin laskemalla ne kaavamaisena osuutena hankkeen välittömien kustannusten määrästä. Oikeus- ja verotuskäytännössä on katsottu, että rakentamispalvelujen välillisten kustannusten kohdistamisessa tulee lähtökohtana olla välittömien kustannusten tavoin niiden suora kohdistettavuus. Mikäli välillisten kustannusten suora kohdistaminen ei käytännön syistä ole mahdollista, niiden osuus voidaan laskea hallituksen esityksessä mainitulla tavalla.

 

Verohallinnon ohjeen ”Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa” mukaan myös muu laskentamalli on mahdollinen. Laskentamalli voi perustua esimerkiksi työajan käyttöön tai pinta-alaan. Laskelman tulee perustua verovelvollisen kirjanpidosta saatuihin lukuihin ja laskelman tulee vastata mahdollisimman hyvin välillisten kustannusten aiheuttamisperustetta ja yhtiön harjoittaman rakentamistoiminnan kustannusrakennetta. Verohallinto edellyttää, että käytettyä laskentatapaa voidaan käyttää tilikausittain jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Tilikauden aikana välillisten kustannusten laskennallisena osuutena voidaan käyttää esimerkiksi edellisen vuoden prosenttiosuutta, mutta tilinpäätöksen yhteydessä välillisistä kustannuksista suoritettava oman käytön arvonlisävero on oikaistava tilikauden todellisen tilanteen mukaiseksi.

 

Läpikäynti asiantuntijan kanssa suositeltavaa

 

Oman käytön arvonlisäveron perusteen laskennassa käytetään kokemuksemme mukaan usein ns. varovaisuuden periaatetta, jolloin arvonlisäveroa siis ts. maksetaan aiheettomasti liikaa Verohallinnolle. Tästä syystä suosittelemme oman käytön arvonlisäveron perusteen laskennan periaatteiden läpikäyntiä yhdessä asiantuntijamme kanssa ja mahdolliset liikaa maksetut arvonlisäverot voidaan hakea takaisin palautettavaksi Verohallinnolta kolme vuotta taaksepäin.

 

Ota meihin yhteyttä!

TALVEA avustaa monipuolisesti erilaisissa arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä ja vastaantulevissa tilanteissa kaikissa toiminnan elinkaaren vaiheissa. Varaa maksuton aloitustapaaminen täältä!

Sari Leipälä

Sari Leipälä
Asiakkaat & Henkilöstö, Partner
040 191 1545
sari.leipala@talvea.fi

 

 

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.