Kuntien raportointi uudistui

10 kesäkuun, 2021

Kunta tuottaa kuntalain mukaisesti tietoja toiminnastaan ja taloudestaan sekä raportoi niistä säännöllisesti Valtionkonttorille. Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Uusien asetusten tavoitteena on varmistaa, että kunnista saadaan tietoa, joka on yhdenmukaista, mahdollisimman ajantasaista sekä vertailukelpoista muiden kuntien kanssa. Tarkoituksena on myös raportointimenetelmien yksinkertaistaminen.

Tutkihallintoa.fi -sivusto kokoaa kuntatalouden tiedot kaikkien saataville

Vuodesta 2021 alkaen kunnat toimittavat neljännes- ja puolivuosikatsausten tiedot suoraan taloushallinnon järjestelmistään Valtionkonttorin tietojärjestelmään uuden asetuksen mukaisia määräaikoja noudattaen. Kuntien toimittamat tiedot kootaan tutkihallintoa.fi -sivustolle, josta ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Sivusto tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa julkishallinnon toiminnasta kaikille sitä tarvitseville.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ohjaa osavuosikatsausten laadintaa

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen neljännes- ja puolivuosikatsausten laadinnasta ja laadinnassa noudatettavien yleisten tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta 10.11.2020. Osavuosikatsauksissa esitetään kunnan ja liikelaitoksen sekä vesihuollon tuloslaskelma ja tase sekä talousarvion toteutuminen. Raportointi laaditaan yleisten tilipäätösperiaatteiden mukaisesti kirjanpidon toteumatiedoista. Lähtökohta on, että raportoitavat tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan kunnan taloudesta ja sen kehittymisestä jo kesken tilikauden. Katsauksissa annetaan tieto kunnan kokonaistaloudesta ja raportoidaan olennaiset tapahtumat, myös satunnaiset erät. Puolivuosikatsauksessa on esillä lisäksi ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista riippumatta siitä, onko talousarviomuutoksia jo tehty. Neljännesvuosikatsauksissakin raportoidaan keskeiset tekijät, joiden arvioidaan vaikuttavan tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Kunta vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä osa- ja puolivuosikatsausten tarvitse olla tilintarkastettuja. Kukin kunta päättää, kuinka se käsittelee katsaukset omissa toimielimissään. Joka tapauksessa sisäinen valvonta edellyttää talousarvion toteutumisen säännöllistä seurantaa kunnissa. TALVEAsta löytyy yli 25 vuotta kokemusta julkishallinnon tilintarkastuksesta, hallinnosta ja raportoinnista. Anne Piirainen vastaa TALVEAn talousneuvontapalveluista ja on käytettävissäsi, kun tarvitset käytännönläheisen osaajan.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.