Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Helpotuksia tilinpäätöksen laatimisen, veroilmoituksen antamisen ja yhtiökokousten pitämisen määräaikoihin - TALVEA

Helpotuksia tilinpäätöksen laatimisen, veroilmoituksen antamisen ja yhtiökokousten pitämisen määräaikoihin

12 huhtikuun, 2021

Kirjanpitolautakunta (KILA) ja verottaja ovat myöntäneet vuoden 2020 tilinpäätösten laatimiseen ja veroilmoituksen antamiseen lisäaikaa koronatilanteesta johtuen. PÄIVITYS (30.4.21): myös yhtiökokousten järjestämisen määräaikoihin on tulossa helpotuksia.

 

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. KILA on kuitenkin myöntänyt omaehtoisessa poikkeusluvassaan (2021/2015) jatkoaikaa tilinpäätöksen laatimiseen ennen 1.1.2021 päättyneiden tilikausien osalta.

KILA on asettanut seuraavat vaatimukset määräajasta poikkeamisen ehdoiksi:

1)  Tilinpäätös laaditaan ja allekirjoitetaan kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

2)  Tilinpäätös (ja toimintakertomus) rekisteröidään tilikauden päätymisestä kuuden kuukauden kuluessa, mikäli rekisteröinnistä ei säädetä muussa laissa (esimerkiksi osakeyhtiölaissa säädetään rekisteröinnistä erikseen)

3)  Kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen kirjanpitolain mukaisen neljän kuukauden määräajan päättymistä ja päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Myös verottaja on myöntänyt lisäaikaa yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Näiden yhteisöjen on annettava veroilmoitus viimeistään 31.5. mennessä. Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa.

PÄIVITYS 30.4.21: Eduskunta hyväksyi 27.4.21 lakiehdotuksen (HE 53/2021) muun muassa osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Ehdotettu muutos koskee 30.9.20-31.3.21 päättyneitä tilikausia ja se mahdollistaa varsinaisen yhtiökokouksen tai vastaavan yhteisön kokouksen pitämisen 30.9.21 mennessä. Poikkeus koskee myös mahdollisia yhtiöjärjestyksen ja yhteisön sääntöjen määräyksiä kokouksen ajankohdasta.

Esimerkki: Osakeyhtiön, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.20, kannalta edellä oleva tarkoittaa seuraavaa:

1)  Veroilmoitus on jätettävä viimeistään 31.5.21 mennessä.

2)  Tilinpäätös (ja toimintakertomus) on laadittava ja allekirjoitettava viimeistään 30.6.21 mennessä.

3)  Varsinainen yhtiökokous, jossa tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan, on pidettävä viimeistään 30.9.21 mennessä.

Avustamme asiakkaitamme tilintarkastuksen lisäksi kaikissa yllä mainituissa teemoissa – verotuksessa, yhteisölainsäädännön soveltamisessa ja talousneuvonnassa. Jatketaan keskustelua,

Joni Tuomainen
KHT, JHT
040 148 4234
joni.tuomainen@talvea.fi

Yksityiskohtaiset ohjeet:

KILA – Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa.
LAKI – https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_42+2021.aspx

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.