Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

TALVEAn sisäisen tarkastuksen toiminto rakentuu seuraaville periaatteille

 

• Toimii rehellisesti
• On ammattitaitoinen ja huolellinen
• On objektiivinen ja puolueeton
• Toiminta ohjautuu organisaation strategioiden, tavoitteiden ja riskien mukaisesti
• On organisatorisesti riippumaton ja sillä on riittävät voimavarat
• Toiminta on laadukasta ja sitä kehitetään jatkuvasti
• Viestii tuloksellisesti
• Tarjoaa riskilähtöistä varmistusta
• On näkemyksellinen, ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut
• Edistää organisaation kehittymistä

 

TALVEAssa sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä. Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

TALVEAn sisäisen tarkastuksen toiminto palvelee asiakkaita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sisäisen tarkastuksen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Keskeisenä seikkana on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen. Näin varmistamme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen.

Valitsemalla TALVEA:n sisäisen tarkastuksen palvelutuottajaksi asiakas varmistuu siitä, että sisäisen tarkastus pitää sisällään IIA:n (Institute of Internal Auditors)  tarkoittaman sisäisen tarkastuksen ja sen, että tarkastuksesta vastaa CIA (sisäisen tarkastuksen yleistutkinto) – ja CGAP-tutkinnon (julkisyhteisön sisäisen tarkastuksen erikoistutkinto) suorittanut henkilö.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita 040 1911 545 tai jätä yhteydenottopyyntö

Varaa maksuton aloitustapaaminen

Palvelut yrityksille

Palvelut julkishallinnolle

Tilaa TALVEAn uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat sähköpostiisi tietoa ajankohtaisista teemoista ja palveluista sekä mielenkiintoisista tapahtumista.