Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

Ostopalvelulla riippumattomuutta sisäisen tarkastuksen raportteihin - TALVEA

Ostopalvelulla riippumattomuutta sisäisen tarkastuksen raportteihin

4 maaliskuun, 2021
Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskainen

TALVEA on tuottanut Siun sotelle sisäisen tarkastuksen palveluita hallintoelinten avuksi. Tarkastusraporttien rohkeat kannanotot ovat auttaneet ison sosiaali- ja terveyskuntayhtymän toiminnan ohjaamisessa, ja ulkopuolisen tahon on huomattu tuovan raporttien sisältöihinriippumattomuutta. 

Siun sote on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, joka hoitaa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palvelut 13 kunnan alueella.  Hyvinvointikuntayhtymäksi itseään tituleeraava Siun sote on alusta asti luottanut ulkopuoliseen apuun organisaation sisäisten tarkastusten osalta.  

– Meillä on oma sisäisen tarkastuksen päällikkö, joka hoitaa osan, ja sitten ostamme lisää palveluita TALVEAlta, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, ja jatkaa: 

– Tämä on hyvä paketti nimen omaan siitä syystä, että meillä on sekä omaa että ostopalvelua tarkastuksessa käytettävissä. 

Riippumattomuutta sisäiseen tarkastukseen 

Sisäinen tarkastus on organisaation toiminnan valvontaa. Tarkastellaan sitä, että asiat hoidetaan lakien ja hyvien käytänteiden mukaisesti. Perehdytään siihen, että organisaatiossa noudatetaan niitä päätöksiä, mitä hallintoelimet säätävät.  Pirskasen mukaan ulkopuolinen taho sisäisessä tarkastuksessa tuo raportteihin riippumattomuutta. Tarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Toimitusjohtajan kanssa he katsovat yhdessä, mitkä kohteet on hyvä kenenkin hoitaa. Pirskasen mukaan TALVEAn tuottamista raporteista on saatu hyvää informaatiota.  

– Ne tarkastukset mistä sovitaan, hoidetaan oikealla tavalla ja oikeassa aikataulussa. Työn jälki on laadukasta, ja raporteissa on paneuduttu asioihin syvällisesti, Pirskanen kiittelee. 

Tärkeä työkalu ison organisaation ohjaamisessa 

Sisäisen tarkastuksen tärkein tehtävä on toimia toimitusjohtajan ja hallituksen apuna ison organisaation toiminnan ohjaamisessa. Siun sotessa on lähes 8 000 työntekijää ja ilman tämänkaltaisia työkaluja organisaation ohjaaminen olisi mahdotonta. Paitsi että raporteista käy ilmi, mitkä asiat toimivat, myös esiin nousevat toimimattomat kohdat ovat tärkeitä.  

– TALVEAn raporteissa otetaan riittävän rohkeasti kantaa sekä hyviin että korjattaviin asioihin. Raportit johtavat siihen, että me muutamme toimintaamme. Sehän niiden tarkoitus onkin, Pirskanen päättää. 

Katso Siun soten kokemus myös videolta. Tutustu julkishallinnon sisäisen tarkastuksen palveluun täältä.

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.