Avustamme verotarkastuksissa

20 tammikuun, 2020

Verohallinto on terävöittänyt käytäntöään tehdä esitutkintapyyntö esim. silloin, kun osakeyhtiön osakkaan katsotaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana vaikuttaneen virheelliseen kirjanpitoon tai virheellisenä annettuun veroilmoitukseen. Mahdollisuus joutua epäillyn rooliin rikosprosessissa voi johtua esim. väärälle kuukaudelle kohdistetusta arvonlisäverosta tai oikeana verovuonna tulouttamatta jätetystä jälleenhankintavarauksesta, vaikka esim. jälkimmäistä seurattaisiin taseessa ja veroilmoituksen liitelomakkeilla eikä verovelvollisella olisi tarkoitus toimia väärin. Rangaistavuuden suhteen voidaan puhua jo ankarasta vastuusta, veroilmoitus ei saa sisältää virheitä. Tyypillinen rikosnimike on (törkeä) kirjanpitorikos ja (törkeä) veropetos.

TALVEAn kokemus veroprosesseista soveltuu tarkasti vero- ja kirjanpitolainsääntösidonnaisten tekojen arviointiin ja voimme tuoda asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa siten, että tunnemme kirjanpidon ja verotuksen pienintä normia myöten ja tiedämme, milloin kirjaus on tullut hyvän kirjanpitotavan mukaan tehdä milläkin tavalla ja mitä se tarkoittaa suhteessa verotukseen. Tunnemme myös itse prosessia ja voimme mm. todeta, että käytännön tasolla tuomioistuimet korkeimpia oikeuksia myöten ovat vielä täysin tottumattomia arvioimaan äänestyskäyttäytymistään käsiteltävän asian tulkinnallisuuden mittarina, mikä on johtanut käytännössä rangaistukseen rinnastuvan veronkorotuksen määräämiseen äänestyspäätöksissä, joissa oikeuden jäsenten vähemmistö olisi käsitellyt veroasiaa verovelvollisen tavoin.

TALVEAlla rikosoikeusprosesseissa avustaa OTK Petteri Ruotoistenmäki ja Meidät kannattaa ottaa mukaan jo mahdollisessa verotarkastusvaiheessa tai kun säännönmukaisessa verotuksessa verohallinto esittää poikettavaksi annetusta veroilmoituksesta.

Julkinen oikeudenkäyntiavustajaluettelo.

Uutisnostot

Vipuvoimaa EU:lta

Vipuvoimaa EU:lta

TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy ja TALVEA Tarkastuspalvelut Oy ovat mukana Euroopan Unionin...

lue lisää

Varaa maksuton keskusteluaika!

Haluaisitko palveluistamme lisätietoja? Varaa maksuton keskusteluaika tilanteestasi asiantuntijamme kanssa.