Rahoitusrakenteen suunnittelu

1200,00 

Rahoitusrakenteen suunnittelu on työkalu yhtiön omistajille ja johdolle yhtiön rahoitusrakenteeseen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien hahmottamiseksi sekä päätöksenteon tueksi.

Rahoitusrakenteen suunnittelu

 

Työssä tutkitaan, mitä vaihtoehtoja yhtiön rahoitusrakenteelle on (esim. oman pääoman ehtoinen rahoitus, sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitus (SVOP), yhtiön henkilökohtainen lainoittaminen, ulkopuolinen rahoitus), ja mitkä ovat eri vaihtoehtoihin liittyvät edut ja haitat, kun otetaan huomioon yhtiön ja omistajien etu, verosuunnittelu, kirjanpitokäsittely sekä sopimus- ja yhtiöoikeus. Työn lopputuloksena saatte selkeän käsityksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista, niiden eduista ja haitoista juuri teidän tilanteessanne sekä TALVEAn suosituksen etenemisestä.

Ydinkysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin:

Kannattaako omistajana sijoittaa yhtiön oman- vai vieraan pääoman ehtoisena? Paljonko korkoa kannattaa tai voi periä? Pitääkö korkoa periä? Miten pääoma on palautettavissa myöhemmin ja millä verokustannuksella?

 

Työn sisältö:

  • Yhtiöön tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
  • Saatua kuvaa täydennetään omistajia / johtoa kuulemalla, jotta saadaan mahdollisimman hyvä ymmärrys yhtiön tilanteesta ja tavoitteista
  • Raportti vaihtoehdoista
  • Raportin läpikäyntipalaveri
  • Keskustelun pohjalta TALVEA antaa suosituksen etenemisestä

Palvelu sisältää 1 tapaamisen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.

 

Muuta huomioitavaa

  • Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 1 työpäivän.
  • Mikäli työn edetessä tulee esiin joitain sellaisia näkökulmia, joita ei mainitussa ajassa ole mahdollista kohtuudella selvittää, mutta joiden tarkempi tutkiminen olisi asiakkaan edun mukaista, sovitaan lisätyöstä erikseen.
  • Työ sisältää suunnittelutyön. Mahdollisesta toteutuksesta ja esimerkiksi pöytäkirjojen laadinnasta sekä muusta lisätyöstä sovitaan ja laskutetaan tarvittaessa erikseen.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero.

Ostoskori