Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen määritelmän mukaan sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

TALVEAssa sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on mm. varmistaa, että organisaation toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.

Sisäisessä tarkastuksessa vahvuutenamme on

 

  1. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa aina KHT, JHT, CIA ja CGAP -tutkinnot omaava ammattitarkastaja. CIA on sisäisen tarkastuksen yleistutkinto ja CGAP julkisyhteisön sisäisen tarkastuksen erikoistutkinto.
  2. Vahva ja monipuolinen osaaminen: julkishallinnon tilintarkastusta jo vuodesta 1996
  3. Ainoa kotimainen JHTT-yhteisö ja sisäisen tarkastuksen palveluntarjoaja
  4. Vahvat eettiset ja vastuulliset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Emme mm. koskaan toimi samassa yhteisössä sekä sisäisenä että ulkoisena tarkastajana

TALVEAsta löytyy vahvaa julkishallinnon osaamista, sillä toimimme usean kunnan ja kaupungin tilintarkastajana. Lisäksi asiakkainamme on mm. seurakunta, säätiöitä, kuntayhtymiä ja liittoja. Erityistä toimialaosaamista meiltä löytyy sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalta. Toimimme usean sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen palveluntuottaja.

Keskeisiä sisäisen tarkastuksen palveluitamme kunnille ja julkishallinnon organisaatioille ovat

 

1. Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen ostopalveluna

Julkisyhteisön on mahdollista ulkoistaa sisäinen tarkastus ja ostaa palvelu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostopalveluna. Asiakkaan kanssa sovitaan tällöin tarkastuksen laajuudesta, joka on esimerkiksi keskikokoisessa kunnassa noin 15-20 päivää. Tarkastuksen kohteet määritellään yhdessä johdon ja hallituksen kanssa, jonka mukaan tarkastus toteutetaan. Havainnot ja mahdolliset puutteet raportoidaan johdolle ja hallitukselle ja tarvittaessa sovitaan toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi.

2. Sisäisen tarkastuksen täydentäminen ostopalveluna

Osa julkisista toimijoista on järjestänyt sisäisen tarkastuksen omana toimintonaan. Kokonaisuutta voi olla järkevä täydentää ulkopuolisella sisäisellä tarkastuksella, joka tyypillisesti kohdistetaan johonkin yhdessä tunnistettuun, kriittiseen osa-alueeseen kuten

  • Hankinnat: Ovatko hankkeet toteutettu hankintalainsäädäntöä noudattaen? Onko yhteisön omia ohjeita noudatettu? Onko hankinnat toteutettu hyvää hankintatapaa noudattaen?
  • Sisäisen valvonta ja riskienhallinta: Kuntalaki asettaa kaupungin/kunnanhallitukselle ja kaupungin/kunnanjohtajalle laajan vastuun mm. yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin ja varmistamisen osalta. Olemme TALVEAssa tottuneet avustamaan hallitusta ja kaupungin/kunnanjohtajaa tämän valvontavastuun arvioinnissa. Olemme vakuuttuneita, että ammattimainen sisäinen tarkastus tuo tarkastuskohteelle todellista lisäarvoa mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioimalla.
  • Taloushallinnon raportointi: Tuottaako talouden raportointiprosessi oikeaa, riittävää ja oikeanaikaista informaatiota päätöksenteon tueksi?
  • Toiminnan tehokkuus: Toimivatko prosessit tehokkaasti ja taloudellisesti? Onko eri prosessien yhtymäpisteet tunnistettu ja onko prosesseissa riittävät ja tehokkaat kontrollit toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi?

Ota yhteyttä ja kysy lisää TALVEAn sisäisen tarkastuksen palvelusta!

Jukka Malkki KHT, JHT, CIA,CGAP
Tarkastusliiketoiminnan johtaja
Kuopion toimiston johtaja
p. 044 711 3593
Jukka.malkki@talvea.fi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita 040 1911 545 tai jätä yhteydenottopyyntö

Varaa maksuton aloitustapaaminen