Osakas- ja osakeluettelo

490,00 

Osakas- ja osakeluettelosta saatavalla yksilöintitiedolla voidaan joissain tapauksissa vaikuttaa luovutusvoiton tai -tappion määrän luovuttamalla niitä osakkeita, joiden hankintameno ja / tai -aika on tilanteeseen optimaalisin. Mikäli myytäviä osakkeita ei voida yksilöidä, verovelvollisen katsotaan myyvän suhteellisen osan jokaisesta eri aikana ja eri hinnalla hankkimastaan osake-erästä, mikä ei välttämättä ole edullisin tapa verovelvolliselle.

Osakas- ja osakeluettelo

Osakas- ja osakeluettelosta saatavalla yksilöintitiedolla voidaan joissain tapauksissa vaikuttaa luovutusvoiton tai -tappion määrän luovuttamalla niitä osakkeita, joiden hankintameno ja / tai -aika on tilanteeseen optimaalisin. Mikäli myytäviä osakkeita ei voida yksilöidä, verovelvollisen katsotaan myyvän suhteellisen osan jokaisesta eri aikana ja eri hinnalla hankkimastaan osake-erästä, mikä ei välttämättä ole edullisin tapa verovelvolliselle. Erilaisissa yritysjärjestely- ja omistajanvaihdostilanteissa voi syntyä merkittävää hyötyä jos järjestelyn kohteena olevat osakkeet voidaan yksilöidä historiatiedot osoittaen. Tällöin verovelvollinen voi itse päättää osakkeiden luovutusjärjestyksestä eli mitkä yksilöidyt osakkeet hän luovuttaa. Osakkeita voi olla hankittu eri aikoina tai niillä voi olla eri hankintamenot. Osakasluettelo tulisi laatia välittömästi yhtiön perustamisen jälkeen. Osakasluetteloon merkitään mm. kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain sekä osakkeiden antamispäivä. Osakeluettelon laatimista osakeyhtiölaki ei edellytä, mutta sen ylläpitäminen yhdessä osakasluettelon kanssa on vahvasti suositeltavaa. Laadimme osake- ja osakasluettelon avaimet käteen -periaatteella. Hinta sisältää asiakirjan laatimisen saantokirjojen (esim. merkintä-, kauppa- tai lahjakirjat) perusteella. Mikäli saantokirjat eivät ole käytettävissämme tai osakkeiden historialliset luovutustiedot eivät ole loogisesti ja selkeästi pääteltävissä, lisätyöstä sovitaan ja laskutetaan erikseen. Hintaan lisätään arvonlisävero.

Ostoskori