Kassavirtapohjainen arvonmääritys

4900,00 

Kassavirtapohjainen arvonmääritys on käytetyin arvonmääritysmenetelmä ja sopii joustavasti eri tilanteisiin ja yrityksen elinkaareen vaiheisiin. Malli perustuu rahoitusteoriaan ja sitä pidetään valistuneimpana menetelmänä arvioida yrityksen arvoa.

 

Osasto:

Kokeneet asiantuntijamme laativat laskelman yhtiön arvosta tulevaisuuden diskontattuihin kassavirtoihin perustuen. Koska mallissa keskitytään yhtiön arvoon vaikuttavien tekijöiden (kannattavuuden, kasvun ja riskien) arviointiin ja ennustamiseen, sopii kassavirtapohjainen menetelmä yrityskauppatilanteiden lisäksi erinomaisesti myös yrityksen kehittämisen työkaluksi. Kassavirtapohjaisen arvonmäärityksen tulosta verrataan muilla menetelmillä muodostettuun yrityksen arvoon.

Työn sisältö ja vaiheet

  • Yritykseen tutustuminen kirjallisen aineiston pohjalta
  • Saadun kuvan täydentäminen omistajia / johtoa kuulemalla ja tulevan kehityksen arviointi
  • Asiantuntijamme määrittävät yhtiöstä muodostetun kuvan perusteella tuottovaatimuksen ja laativat laskelman yrityksen arvosta
  • Kirjallinen raportti, joka sisältää arvonmäärityksen yhtiön diskontattuihin tuleviin kassavirtoihin pohjautuen. Raportti sisältää herkkyysanalyysin ja vertailun muiden arvonmääritysmenetelmien tuottamiin tuloksiin
  • Raportin läpikäynti erikseen sovitussa loppupalaverissa

Palvelu sisältää 1-3 tapaamista asiakkaan tarpeen mukaan. Lisätapaamiset 250€ / tapaaminen. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti verkkotapaamisina.

Muuta huomioitavaa

  • Tulevien vuosien ennusteiden laatiminen on asiakkaan vastuulla. TALVEAn asiantuntijat toimivat keskustelukumppanina ja tukena ennusteiden laatimisessa.
  • Työ sisältää laskennallista työaikaa noin 3 työpäivää. Mikäli työn edetessä tulee esiin jotakin sellaista lisätyötä, jota ei kohtuudella voida sisällyttää alkuperäiseen työmääräarvioon, lisätyöstä sovitaan ja laskutetaan erikseen.
  • Arvonmääritys ei ole koskaan tarkka euromääräinen summa. Saatujen arvojen soveltamiseen käytännössä vaikuttaa aina mm. arvonmäärityksen käyttötarkoitus.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero

Ostoskori