Chatbot Hei!
Tavoitat meidät chatissa arkisin klo 9-16

CSRD esivarmennus - Tutustu palveluun - TALVEA

CSRD esivarmennus

13 helmikuun, 2024
CSRD esivarmennus

CSRD esivarmennus

 

EU:n kestävyysraportointia koskeva direktiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee asteittain voimaan vuodesta 2024 alkaen. Direktiivin voimaantulon myötä sääntelyn piirissä olevien yhtiöiden raportoinnin varmennusvaatimus tulee pakolliseksi.

CSRD koskee alkuun listattuja suuria yhteisöjä, mutta jo vuodesta 2025 alkaen myös listaamattomia suuria yhteisöjä. Direktiivissä määritellyn suuren yhteisön rajat ovat yllättävän matalat. CSRD määritelmän mukaan suureksi yhteisöksi luetaan yhteisö, jolla täyttyy 2/3 seuraavista

  • liikevaihto 40 Me
  • tase 20 me
  • henkilöstö 250 tilikaudella keskimäärin

Kts. lisätietoja sääntelyn taustasta: Kestävyysraportointi: ESG-varmentaminen

 

Mikä on CSRD esivarmennus?

 

CSRD esivarmennuksen (pre-assurance tai readiness assurance) tavoitteena on varmistaa, että CSRD varmennus on toteutettavissa ja samalla valmistaa yhteisöä tulevien vuosien varmennuksiin. CSRD esivarmennuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että organisaation raportointijärjestelmät ja -käytännöt mahdollistavat varmennuksen toteuttamisen.

Kaksinkertainen olennaisuusanalyysi rajaa raportoitavia kestävyysteemoja ja toimii koko raportoinnin perustana. CSRD esivarmennuksen painopisteet sovitaan varmennussuunnitelman laatimisen yhteydessä, ja varmennus lähtee tyypillisesti liikkeelle kaksoisolennaisuusprosessin ja valittujen mittareiden arvioinnista. Käytännössä varmistetaan mm., että organisaatiossa kerätään raportoinnin kannalta olennaista dataa järjestelmällisesti, ja datan keräämisen ympärillä olevat prosessit ja kontrollit toimivat.

Esivarmennuksesta ei anneta julkista lausuntoa. Työn luonne on siten enemmän konsultoivaa kuin varmentavaa ja tarkoituksena on yhdessä valmistaa organisaatiota kestävyysraportoinnin varmentamiseen.

Esivarmennuksesta organisaation johto saa kirjallisen raportin, joka sisältää eritasoiset kehitysehdotukset ja -vaatimukset tulevaisuutta varten. CSRD esivarmennuksen perusteella organisaation on mahdollista muuttaa omaa toimintaansa vaatimusten mukaiseksi, jolloin riski muun kuin vakiomuotoisen lausunnon saamiseen pienenee varsinaisessa varmennuksessa.

 

CSRD esivarmennuksesta kohti CSRD varmennusta

 

CSRD varmennus suoritetaan vastaavalla tasolla kuin rajoitetun varmuuden lausunto kestävyysraportoinnista edellyttäisi. Kestävyysraportointidirektiivissä varmuuden tasoksi on määritelty ensimmäisille vuosille rajoitettu varmuus, mutta tavoitteena nostaa varmuuden tasoa kohtalaisen varmuuden tasolle tulevina vuosina.

Rajoitetun varmuuden toimeksiannossa tarkastajan ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää tietojen keräämiseen käytetty prosessi ja tunnistaa olennaiset riskipisteet, jossa mahdollinen virheellisyys todennäköisesti esiintyy.

Johtopäätös ilmoitetaan rajoitetun varmuuden osalta negatiivisessa muodossa, esimerkiksi: tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat syyn uskoa, ettei tietoja ole kaikilta olennaisilta osin laadittu sovellettavien kriteerien mukaisesti.

Mikäli tarkastuksen edetessä nousee esiin havaintoja, jotka viittaavat olennaiseen virheellisyyteen, syvennetään tarkastustyötä rajoitetun varmennuksen saamiseksi.

 

TALVEAn CSRD varmennuspalvelu

 

TALVEA yhtiöryhmässä työskentelee kaksi ESG-varmennusohjelman suorittanutta KHT, JHT tilintarkastajaa. ESG-varmentaja on sertifioitu kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka koulutusohjelmasta vastaa Suomen Tilintarkastajat Ry ja ST-Akatemia.

Osaamisemme tasosta kertoo, että olemme B4-yhtiöiden ulkopuolella ainoa toimija, joka toimii tilintarkastajana isoissa kaupunkikonserneissa. Asiakkainamme on yhtiöiden lisäksi mm. Lahden ja Kuopion kaupungit tytäryhteisöineen, isoja energia-alan toimijoita sekä hyvinvointialueita.

Teemme laajasti yhteistyötä toimialalla ja rakennamme aktiivisesti yhteistyökumppaniverkostoamme. Yhteistyökumppaneistamme löytyy mm. vahvaa ESG-raportointikokemusta.
”Laadukas työ maalaisjärkeä unohtamatta” kuvaa toimintatapaamme. Keskisuurena toimijana ketteryys on vahvuutemme, jolla haastamme alan isoja toimijoita. Kun käytännön raportointi ja erityisesti raportoinnin varmennuksen vaatimukset ovat kaikille osapuolille uutta, nousee yhteistyön onnistumisen edellytykseksi palvelutarjoajan osaamisen lisäksi kyky asiakkaan tarpeisiin mukautuvaan palveluun.

 

Kiinnostuitko TALVEA CSRD esivarmennuspalvelusta?

 

Kysy lisätietoja CSRD esivarmennuksesta kestävyysraportointitarkastaja KRT, KHT, JHT Joni Tuomaiselta. Katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa juuri teidän organisaation pääsemään eteenpäin CSRD-raportoinnissa!

Joni Tuomainen

Joni Tuomainen
Kestävyysraportointitarkastaja KRT, KHT, JHT, osakas
040 148 4234
joni.tuomainen@talvea.fi

 

Jätä yhteydenottopyyntö! ➜
Varaa maksuton etätapaaminen ➜

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös…

Kestävyysraportointi: ESG-varmentaminen

Uutisnostot

Ota yhteyttä osaavaan myyntiimme!

Räätälöidään sinulle sopiva palvelukokonaisuus.