Tilintarkastuksen toteuttaminen etänä

Tilintarkastuksen toteuttaminen etänä

Suunnittelu ja yhteydenpito sujuvan yhteistyön pohjana Kaikki lähtee liikkeelle tilintarkastuksen suunnittelusta ja yhteydenpidosta asiakkaan kanssa. Sovitaan tarkastuksen aikataulusta sekä tarkastettavan tilinpäätösaineiston toimittamisesta. Sitä ennen yrityksen on...
Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus

Julkisella sektorilla merkittävä osa lakisääteisistä palveluista rahoitetaan verovaroin, joten on vaarana, että julkiset varat vääristäisivät markkinoiden kilpailuneutraliteettia. Kuntalain 15. luvun 128 §:n mukaan markkinoilla toimiessaan myös julkisten toimijoiden...
Yrittäjä ja avioehto

Yrittäjä ja avioehto

Puolisoiden solmiessa avioliiton syntyy heille lain nojalla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tällä tarkoitetaan, että avioliiton päättyessä on kummallakin puolisolla oikeus puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöön, johon kuuluu myös esim. yritysvarallisuus....