Kuntien raportointi uudistui

Kuntien raportointi uudistui

Kunta tuottaa kuntalain mukaisesti tietoja toiminnastaan ja taloudestaan sekä raportoi niistä säännöllisesti Valtionkonttorille. Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä kunnan...
Sisäinen tarkastus osaksi uutta kuntalakia

Sisäinen tarkastus osaksi uutta kuntalakia

Sisäinen tarkastus osaksi uutta kuntalakia – Hallituksen esitys kuntalakiin esitetyistä muutoksia (HE 242/2020 vp). Asian arviointia ammattitarkastajan näkökulmasta. Lakimuutoksen esitöissä on noussut esille kysymys, tulisiko sisäinen tarkastus säätää...